Kubbonge HVBKubbonge HVB är en verksamhet med 6 platser för flickor eller unga kvinnor mellan 15 och 20 år som utsätter sin hälsa och utveckling för påtagliga risker genom problem i den sociala interaktionen, problem i relationen till föräldrar,

kamrater och har bristfällig eller havererad skolgång.


Flickorna /de unga kvinnorna har ett destruktivt umgänge och är i riskzonen för att hamna i missbruk,

kriminalitet eller annat destruktivt beteende.


Vi strävar efter att vara en verksamhet som ger det lilla extra, som är närvarande med stor omtanke och där vi skapar

förutsägbarhet och trygghet i flickornas vardag.


NYHET

Vi samarbetar med Medicheck och har fasta ronder med psykiatriläkare för våra ungdomar med det behovet.

Vi har även möjlighet att erbjuda placerande kommunen inom en månad traumascreening.
Kubbonge HVB befinner sig i Kungshamn, mitt emellan Strömstad och Göteborg.


Besöksadress:

Rörvik Östergård Toreborg 1

456 91 Kungshamn


Postadress: Box 5

45621 KungshamnPlaceringsrådgivning


Vid behov av placering är du         välkommen att ringa oss.


Vi utgår ifrån din klients behov och utifrån vår verksamhet samt matchning. Allt för att skapa ett tryggt hem för våra flickor


Vid rådfrågning och behov av plats, ring 0736-921979

Boendestöd


För de ungdomar som fortsätter ett självständigt liv inom vårt närområde har vi boendestöd som insats för att kunna fortsätta ge stöd utifrån deras

individuella behov.


En bra och trygg utsluss!