Omsorg och Behandling

Omsorg

Vi arbetar efter vår modell om att skapa tillit för ungdomen till oss vuxna. Vi arbetar för att ge trygghet och en plats att trivas på. När tillit och trygghet har infunnit sig kan förändringar börja ske!


Vi tror på ungdomen och ger ansvar och insikt till egna konsekvenser. Vi bygger upp ungdomens självkänsla vilket medför att ungdomen kan göra bättre val för sig själv!


Lågaffektivt bemötande som förebild skapar en miljö för ungdomen att få en chans att hitta nya strategier till kommunikation och beteende.


Behandling

Vi arbetar med mentaliering som är en utveckling av en psykodynamisk behandlingsmodell som är starkt influrerad av anknytningsteori och kognitiv teori.


Syftet med behandlingen är att stärka ungdomens förståelse för sina egna och andras mentala tillstånd (mentaliseringsförmåga) för att på det viset påverka emotionell dysreglering och interpersonella svårigheter och i förlängningen minska självskadebeteende och suicid.


Vi samarbetar med Medicheck och har fasta ronder med psykiatriläkare för våra ungdomar med det behovet. Vi har även möjlighet att erbjuda placerande kommunen inom en månad traumascreening.


Verksamhetens mål 

Flickan eller den unga kvinnan ska få verktyg och en tydlig målbild för en återanpassning till ett socialt och fungerande liv i samhället. Därför finns vi som dagligen vägleder och gränssätter och ger stöd och kunskap för att skapa en god självbild och förståelse för sitt egna jag och sin familj/nätverk.

Genom att skapa rutiner, struktur och trygghet genererar en förutsättning till att utvecklas och för att bli en självständig individ

 Dagliga aktiviteter

 På kubbonge HVB har vi som mål att flickorna ska påbörja en skolgång. Vi samarbetar med olika skolor som IM-program,   gymnasium och yrkesskola. Om det är svårt att ha en skolgång så kan en praktik vara en början istället.

 

 På dagarna motiverar vi och ger flickorna redskap till att ta hand om sin egna rutiner gällande hälsa, skolgång och     omsorg samt att motivera vara delaktig i matlagning.

 Vi har många fritidsakvititer att tillgå som:

  • härliga promenadstigar
  • simning
  • träning pass eller styrka
  • hästridning
  • pingis
  • boxning
  • fotboll
  • handboll
  • fiske
  • med mera

  

 Ungdomarna får 1000kr varje månad